Wat is Gelieve?

Wat is Gelieve?

Het werkwoord gelieven betekent in dit geval ‘goedvinden’, ‘willen’. Gelieven is hier een werkwoordsvorm die de aanvoegende wijs (oftewel conjunctief) heet. In deze zin drukt de aanvoegende wijs een aansporing uit: ‘Zouden alle collega’s aanwezig willen zijn? ‘

Wat is zo doende?

Zodoende geeft letterlijk aan dat je iets doet en dat er daardoor iets gebeurt of juist niet gebeurt.

Wat is de betekenis van derhalve?

Derhalve is een woord dat zoveel betekent als “daarom”, “dus” of “om die reden” en wordt tegenwoordig voornamelijk nog in de (ambtelijke) schrijftaal toegepast.

Wat is de betekenis van respect?

1res┬Ěpect (het; o) 1eerbied, ontzag: respect hebben voor iem.; uit respect voor uit eerbied voor; met alle respect inleiding op een opmerking die onaangenaam is voor iem. 2res┬Ěpect (tussenwerpsel) 1om uit te drukken dat je iem. respecteert: respect, Jeffrey!

Hoe gebruik je Gelieve?

Gelieve is een ouderwets woord dat in de meeste teksten te formeel is. Velen gebruiken het als diplomatische oplossing voor een vraag.

Zou graag synoniem?

gaarne, liever, met alle plezier, met genoegen, met plezier, van harte, volgaarne, zielsgraag.

Hoe gebruik je derhalve?

Wat is de betekenis van Dientengevolge?

als gevolg daarvan. als gevolg van het genoemde; als gevolg van die zaak; als gevolg daarvan; bijgevolg; daardoor; derhalve.

Wat is een ander woord voor derhalve?

om die reden formeel ` waaruit blijkt dat, om deze reden. 1) Bijgevolg 2) Bijwoord 3) Bijwoord van reden 4) Blijkens het voorgaande 5) Daarom 6) Des 7) Deswege 8) Dienvolgens 9) Dierhalve 10) Dies 11) Dus 12) Ergo 13) Om die red…

Waar begint respect?

Respect tonen naar anderen toe. Om anderen te kunnen respecteren dien je eerst respect te tonen naar jezelf toe en jouw eigen waarden en normen. Wanneer je respect kan tonen naar jezelf dan ben je beter in staat om respect te tonen naar jouw omgeving.

Wat is respectvol gedrag?

Onder ‘respectvol gedrag’ verstaan we de bereidheid en het vermogen om een ander te behandelen zoals je zelf ook graag behandeld wil worden, dat wil zeggen: de ander de ruimte te geven zoals je die ook graag voor jezelf ziet, bereid zijn in je gedrag rekening te houden met de ander en bereid zijn rekening te houden met …

Hoe schrijf je ouderwets?

1) Achterhaald 2) Antiek 3) Klassiek 4) Naar de oude mode 5) Niet meer in de mode 6) Niet met zijn tijd meegegaan 7) Niet van deze tijd 8) Oubollig 9) Uit de mode 10) Uit…